Капітал-Інвест, експертна оцінка Вінниця

Експертна оцінка обладнання

Машини та устаткування як об'єкт оцінки є об'єктами рухомого майна. Об'єктами оцінки машин та обладнання можуть бути:

• функціонально самостійні машини, агрегати та установки;

• технологічні комплекси, що поєднують кілька взаємозалежних технологічних машин та допоміжних пристроїв – потокові та автоматичні лінії, роботизовані комплекси, гнучкі модулі тощо;

• машинний або верстатний парк підприємства загалом та (або) його структурних підрозділів (філій, цехів, ділянок, господарств).

Основними ситуаціями для оцінки машин та обладнання є:

-Оцінка ринкової вартості машин та обладнання при переоцінці основних фондів;
- Оцінка машин та обладнання у складі діючого підприємства;
- оцінка машин та обладнання в умовах ліквідації бізнесу та вимушеного продажу;
- оцінка машин та обладнання з метою інвестування;
- Оцінка машин та обладнання при лізингу;
- Оцінка митної вартості машин та обладнання;
- Оцінка машин та обладнання при їх утилізації тощо.